TKP HEADLINE

ข้าวซ้อมมือเพชรมณี

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวซ้อมมือเพชรมณี ถือได้ว่าเป็นข้าวสารชั้นดีจากอำเภอราชสาส์นจังหวัดฉะเชิงเทรา ชาวบ้านจากชุมชนบ้านเตาอิฐ หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์นจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางมณี รักษาทรัพย์ ประธานกลุ่มข้าวซ้อมมือเพชรมณี เป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนาและแปรรูปข้าว อ่านต่อ...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand