TKP HEADLINE

“ปลาช่อนเค็ม” ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองขอน


“ปลาช่อนเค็ม”เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองขอนมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นจากพื้นที่และบริบทของบ้านหนองขอนเป็นที่ราบลุ่ม อาชีพหลักของชุมชนบ้านหนองขอน คือการทำนา เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ปัจจุบันการเลี้ยงปลามีมากทำให้ปลาล้นตลาด ชาวบ้านวังขอนจึงพยายามหาวิธีในการแก้ปัญหาปลาล้นตลาด อ่านต่อ...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand