TKP HEADLINE

วัดสะแกงาม

วัดสะแกงาม เป็นวัดสังกัดมหานิกายอยู่ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค 12 วัดสะแกงาม ตั้งอยู่ที่บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 8 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านต่อ...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand