TKP HEADLINE

ขนมไทย มนเทวิน

นางสาวลำไย มากระเรียน เป็นภูมิปัญญา ด้านการประกอบอาชีพ เกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2519 อายุ 45 ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันประกอบอาชีพทำขนมไทย โทรศัพท์. 094-9203794 อ่านต่อ...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand